همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

تابلو خط همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستیYY010


۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 7 مارس, 2021